Acu 5000

Genel Özellikler

Yeni Nesil Otomatik Anahtarlama Sistemi

Acil durumlar, felaketler veya kazalar farklı haberleşme cihaz ve platformlarını kullanan birden fazla kurumun birbirleri ile koordineli çalışması ve haberleşmesi ihtiyacını doğurmaktadır.

ACU-5000 bu kurumlar arası kusursuz haberleşmeyi sağlamaktadır.

Optimize edilmiş kablolar ve önceden ayarlanmış ayarlar ile telsiz, telefon vb. cihazlara hızlı ve kolay bağlantı imkanı sağlar. Birlikte çalışabilirlik ağı ve konuşma kanalı kolaylıkla kurulur ve istenilen kişiler birbirleri kendi konuşma cihazlarını kullanarak (telefon veya telsiz veya VoIP kanalı vb) irtibatlanır.

Kanallar lokaldir, bir başka değişle tüm bağlantı ACU-5000 içerisinde gerçekleşir ve IP linkleri ile sisteme uzaktan bağlanılmasına izin verir.

Acil durumlar planlı değildir, dolayısıyla ekipman esnekliği kullanıcı haberleşme cihazları kapsamında son derece önemlidir.

ACU-5000 Dijital Sinyal İşleme Birimi (DSP) geliştirmesi ile JPS geçmişinde başlamıştır. Zamanla 100'lerce telsiz için hazır olan arayüzler ve kablolar ile devam etmiş ve günümüzde tüm telsizlere irtbatlanabilen bir yapıya bürünmüştür.

ACU-5000 aynı zamanda WEB tabanlı grafiksel kullanıcı arayüzü içermekte olup (GUI), entegre 4 portlu switche sahiptir, böylece telsiz, telefon, VoIP (SIP) birimi veya JPS tarafından geliştirilen (RoIP) protokolü kesintisiz olarak birbirleri ile irtibatlanır. Kanallara görevleri web arayüzü üzerinden atanır.

Böylece herhangi bir bağlantının ilave edilme veya değiştirilme talebinde, donanım değişikliği veya kart alımına ihtiyaç kalmaz.

Kullanım kolaylığı ve birlikte çalışabilirlik acil durumlarda son derece önemli bir hassasiyete sahip olup, doğru kullanılması o anki kaotik durumu yumuşatır. Bu tip durumlarda hataya yer olmadığı açıktır.

ACU-5000 dizayn edilirken bu tip durumlarda akılcı operasyon ve kontrol mekanizması belirleyici faktörler olmuş ve kullanıcı dostu operatör arayüzü ile sistem durumu, kolay bağlantı kurulumu ve kesilmesi basit mouse tıklamaları ile gerçekleştirilmektedir.

 

Teknik Veri

içerik güncellenecektir.

 

Kullanım Alanları

-Komuta kontrol araçları

-Komuta kontrol merkezleri

-Çağrı alma merkezleri

-Acil durum eylem merkezleri

Fotoğraflar

Videolar