OGM İzmir İlini de ACU-1000 Platformunu Taşıdı

Adana, Balıkesir, Muğla, Antalya, Mersin'den sonra İzmir'de haberleşme platformunu ACU ailesi ürünlerlerinden ACU-1000 ile kusursuz hale getirdi ve tam birlikte çalışabilirliği sağladı.

Jandarma Genel Komutanlığından sonra Türkiye'nin ikinci Geniş Alan Birlikte ÇalışaBilirlik sistemine sahip olan OGM, bu alanda uç nokta olarak İzmir'in de devreye alınması ile Türkiye'nin en büyük haberleşme ağını oluşturmuş oldu.

OGM ACU-1024x768

ACU, farklı haberleşme cihazlarını birbirine irtibatlayan birlikte çalışabilirlik sistemi olup, OGM bünyesinde aktif olarak kullanılan

- LF Sayısal ve Analog telsizler,

- PBX telefon hatları,

- IP iletişim kanallarını ve

- GSM hatlarını birbirine irtibatlamaktadır.

ACU sistemleri her ilde lokal birlikte çalışabilirliği sağlarken, aynı zamanda kurulan WAIS (Geniş Alan Birlikte Çalışabilirlik Yazılımı) ile tüm iller (ACU cihazları) birbirleri ile irtibatlanmıştır.  Bu sayede tüm iller arası farklı haberleşme cihazları istenildiği an birbirileri ile irtibatlanabilmektedir.

Ankara ve İzmir'de bulunan yangın harekat merkezleri WAIS operatörleri, her gün tüm illerin haberleşme kanallarını VoIP ile dineleyebilmekte gerektiği anda yangın ekiplerini komuta ve kontrol edebilmektedir. Gerektiğinde ise farklı illerin habrleşme birimlerini birbirleri ile irtibatlayabilmektedirler.

ACU-1000 hakkında detaylı bilgi almak için bu linke tıklayın.