MPT1 Mesan Plaka Tanıma Sistemi

Mesan tarafından donanım ve yazılımsal tüm bileşenleri ile tamamen yerli olarak geliştirilen ürünümüzün temel hedefi: karayolları veya benzer araç seyir noktalarında tüm araçların tespit edilmesi ve sistem hedef araç görselleri ile birlikte araç plakası ve diğer metaverilerin (tarih, saat, lokasyon, sistem seri numarası vb.) otomatik olarak oluşturulup merkeze aktarılmasıdır.

anpr transparent-800x600Sistemimiz tamamen bir yerli Ar-Ge ürünü olup tamamı mühendislerimizce geliştirilmiştir. Tubitak tarafından desteklenen bu projemiz son döneminde olup saha testlerine tabi tutulmaktadır.

Sistem tümleşik yapısının getirdiği avantjla ayınlatma (IR) birimi, Görüntüleme birimleri (iki görüntü sensörü), İşleme birimi ve depolama birimini aynı sistem içinde tam entegre olarak sunmaktadır.

Bu sayede tüm plaka tanıma işlemleri tamamen otomatik olarak gerçekleştirilebilmekte ve herhangi

bir ilave donanıma ihtiyaç duyulmamaktadır. Sistemimz IP66 standartına sahip olup zorlu saha şartlarında sorunsuz kullanıma uygun olup akredite laboratuvar tarafından EMI EMC ve IP66 uyumluluk raporları sahiptir.